Nadja Heikkilä

Om Umeå Europeiska Filmfestival

Umeå Europeiska Filmfestival kommer 2016 att äga rum mellan den 22-27 november. Festivalen bjuder ett brett program med fokus på den europeiska filmen. Vi vill med en festival profilerad mot europeisk film ge plats till och lyfta fram filmer från och om olika europeiska länder. Vi ser den europeiska profilen som ett paraply under vilket olika förståelser av vad som är europeisk film inryms och presenteras. Återkommande i festivalprogrammet är Inblicken. Genom denna inblick presenteras två länders filmliv och filmkultur lite närmare. 2016 kommer Polen och Spanien, att vara föremål för denna inblick.

Umeå Europeiska Filmfestival har sin grund i och arbetar utifrån tre grundteman; Jämställdhet inom film branschen, Det lokala samt Film & Samtal. Vi vill med dessa tre grundteman se till att filmfestivalen har en genomarbetad grund som präglar festivalen och dess innehåll.

Umeå Europeiska Filmfestival arrangeras av Folkets Bio Umeå.